Del I

Kort introduktion

 

Er vores samfund ved at ophøre?

 

Et samfund bygger på SAMARBEJDE og SYMBIOSE. Hvis menneskene arbejder eller konkurrerer imod hinanden, er der ingen grund til at tale om, endsige have, et samfund.

 

___________________________________

 

Jeg har stiftet et nyt parti – både og! Formålet er at opløse den partipolitik, hvorigennem partier samler sig i blokke og modarbejder hinanden, med det ene formål at de vil have magten – alene.

 

Er befolkningen tilfredse med politikerne?

Nej, der er nok nærmere tale om politik- og politikerlede.

Men hvordan er det gået så galt?

 

For at finde svarene, for der er to, må vi stille os et enkelt spørgsmål.

Hvad søger en politiker?

Indflydelse er det pæne svar, magt er det realistiske.

 

Den eneste måde at få magten på, er ved at blive valgt, og den eneste måde hvorpå man kan blive valgt, er ved at have synspunkter, som deles af de mennesker, der skal vælge en.

Det er hér, at det går galt første gang. For den anstændige måde at være politiker på er ved uafhængigt at definere sine synspunkter, og så se om der er nogle borgere, der deler disse; den uanstændige måde, er ved at snyde.

Nutidens politiker bruger oponionsundersøgelser til at få indblik i folkestemningen, og spindoktorer til herudfra at lægge sin strategi. Det er en genvej til at få indflydelse og derfor til magten, men det er samtidig her, man prostituerer sig.

 

Men er det ikke godt, at folket fører politikeren på denne måde?

Ikke hvis folket skaber sine meninger igennem medierne!

 

Vi får meningsdannende erfaringer igennem vores hverdag, men igennem aviser og tv-kanalernes nyhedsformidling farves vi, og det er denne farvning, der kommer til udtryk, når vi stemmer.

Men medierne er jo objektive, så det er vel godt nok?

På den ene side lærer en journalist allerede på skolebænken, at han skal have en vinkel på sin historie (objektiviteten begynder at vakle), og på den anden side har det medie han arbejder for en (ofte politisk) dagsorden (objektiviteten hænger nu i en tynd tråd). Ydermere er der mennesker, der har forstået dette system, og som derfor, ved at styre de videregivne informationer i en vis retning, netop forsøger at påvirke folkestemningen (her faldt objektiviteten i afgrunden).

___________________________________

Det var det ene svar. Det andet svar har en helt anden karakter.

Som vi var inde på før, konkurrerer politikerne om at få indflydelse eller om den egentlige lederpost. Vi så også, hvordan partierne ligner hinanden mere og mere, fordi de benytter oponionsundersøgelser, der igen afspejler det brede mediebillede mere end det afspejler folket.

Men inde bag dette magtspil har partierne, siden indførelsen af flerpartisystemet, i virkeligheden repræsenteret forskellige folkegrupper. Venstre var et bondeparti, socialdemokratiet havde arbejderen i fokus og kristeligt folkeparti (kristendemokraterne) varetog vores tro og moral.

Disse oprindelige idealer er stadig til stede, omend de bliver mere og mere udviskede, men pointen er, at de repræsenterede ikke blot folkegrupperne, men også de overordnede områder som et samfund består af; altså eksempelvis handel, landbrug og tro.

Det der så sker, når et parti får magten, er, at de nye ministre flytter ind i de respektive ministerier, og altså eksempelvis Socialdemokratiet flytter ind i udenrigsministeriet, fødevareministeriet og kirkeministeriet.

Problemet herved er, at Socialdemokratiet, der oprindeligt var et arbejderparti, vil favorisere arbejderen i sit arbejde og måske halte lidt omkring erhverspolitik, mens Venstre, der er gået fra et bondeparti til et erhvervsorienteret parti, vil favorisere erhvervslivet i sit virke og måske halte på det sociale område.

Løsningsforslaget er så, i stedet for dette, at lade socialdemokratiet være socialministeriet, og at lade venstre være økonomi- og erhvervsministeriet. Det eneste det kræver, udover folkets og politikernes accept naturligvis, er en apolitisk leder, der skal balancerer imellem disse interessegrupper og som derfor kan dele sol og vind ligeligt.

 

___________________________________

 

Læser man sympartis program igennem, vil der være elementer af både konservatisme og socialisme, men i virkeligheden er der noget fra hver af partierne, fordi hele pointen er, at de alle skal have magten over deres ministerium - pointen er symparti.


   Ordets stamme er sympati, af sym og pathos, der betyder samme lidenskab eller samklang, men det kunne også have heddet symetos, samme etik. R'et indikerer, at det er et slags parti.

 

Intro
  

 

___________________________________