Del II

Program

 

I stedet for at konkurrere om hele magten, skal partierne have magten på hvert deres specialiserede område, så de kommer til at fungere som ministerier.

 

● Partierne skal opløses og genetableres som ministerier. Man kan herefter lade sig opstille til disse ministerier, og valg vil fremover kun bestemme, hvem der sidder i ministerierne, og ikke hvilket parti der bestemmer over de andre.

 

● Ekspertområderne eller ministerierne vil være: Det Etiske, Ledelsen, Det Militære, Handel & Håndværk og Det Sociale, hvortil der vil være de nødvendige underafdelinger.

 

 

Det ETIske

Vil omhandle landets idealer. Nogle er formuleret i grundloven, ellers er de uskrevne, og det var måske en idé at se, hvorvidt vi kan samle os om et moralsk kodeks − landets ånd? Det vil give identitet og mening.

 

Ledelsen

En upartisk leder skal vælges til at samle trådene og sørge for at landets konsensuale moral gennemstrømmer alle ministerierne. Lederen skal opstilles af andre, på grund af vedkommendes integritet, retfærdighedssans, empati og styrke, lederevner og troværdighed.

 

Det militære

Når man har en moral, nogle idealer, må man, selv om disse indbefatter venlighed, hjælpsomhed og empati, være klar til også at forsvare dem. Hvis vi accepterer, at mennesker er forskellige igennem forskellige egenskaber, må vi også acceptere, at kun ægte soldater må bære våben.

 

Handel & håndværk

”Med lov skal land bygges”, og det betyder også, at man bygger og handler igennem loven. Hvis loven siger respekt for naturen, sundhed for mennesket og sjælen, skal disse være principper også i byggebranchen, mens handelstanden må genfinde de ædle handelsprincipper − mindre konkurrence, mere ærlighed.

 

Det sociale

Et land passer på sine borgere. Det betyder, at vi skal respektere vores forskellige egenskaber. Hvis mennesket skal arbejde, hjælper det ikke at smide det ud i hvad som helst. Man må have opmærksomhed på menneskets evner, og så hjælpe det den vej. Menneskets velvære og moralske habitus, afspejler et lands sundhed og sandhed.

 

● Landets konsensuale moral, skal være en udvidelse af "Grundloven". Vi må definerer vores fælles ånd, hvis der altså er en, og hvis ikke, må vi acceptere mindre grupperinger i vores overordnede fælles samfundet.

 

● Ministre og embedsmænd i hvert ekspertområde skal have erfaring med det område de arbejder med. Altså skal en landbrugsminister have været bonde, en fiskeriminister skal have været fisker og så fremdeles. Dette burde være selvindlysende, men er det bare ikke i dag.

 

● For at sikre et levende, naturligt, stærkt og symbiotisk samfund, er det vitalt, at fokus især rettes mod de unge. De skal ikke lade sig lokke af modejobs eller af jobs der betaler mange penge. Det er vigtigt, at de hjælpes til at finde deres egen vej, og selvfølgelig, hvis dette lykkes, at de støttes heri.

 

● Alle ministerierne skal styres af en apolitisk leder, der ikke kan opstille sig selv, men som skal anbefales af andre. Det skal være et retfærdigt, uselvisk og ikke mindst et upartisk menneske. Disse findes rundt om i landet, men de har holdt sig langt væk fra politik, på grund af det politiske spil.

 

● Den frie konkurrence er en nobel tanke, men den har ført en del dårligdom med sig: forringelse af fødevarekvalitet, at de mindre nærsamfund er ved at uddø, få vindere og mange tabere, statens funktioner udvandes og privatiseres, øget individualisering og egoisme i stedet for samfundsånd og fællesskab.

● Konkurrencen skal derfor neddæmpes igennem mere eller mindre faste forsøgsvise priser på udvalgte varer. Dette vil give mindre butikker en chance, men det vil også give mulighed for at forbedre kvaliteten på vores madvarer, der ikke mere behøver at stoppes med fyld og dårlige ingredienser, når prisen alligevel er fast.

 

 

 

__________________________________