Forlaget


Forlaget Antenna

Til start


Lørdagsavisen, Martin Rasmussen


Lokal forfatter rokker ved samfundets indretning
Mikkel Starup, Holtug, ser store problemer i det danske repræsentative demokrati. I en ny bog fremlægger han sine idéer til det ideelle samfund.

Det danske politiske system har spillet fallit og står i vejen for en optimal styring og udvikling af samfundet. Derfor er der brug for et opgør med partisystemet og det repræsentative demokrati i sin nuværende form.
Det mener forfatteren Mikkel Starup, der har skrevet bogen "Lovbogen", som han beskriver som en gennemgang af alle de samfund, verden har set - og af det, han opfatter som det ideelle.
Han kalder sin bog en eskatologi, som oprindelig er et religiøst begreb, der benyttes i relation til undergang, og mens det ikke er jordens undergang, der refereres til i dette tilfælde, så er det snarere udtryk for en forudsigelse af, at det nuværende politiske system på længere sigt vil bukke under.
Forfatteren mener i bund og grund, at man bør opløse partipolitikken, men han erkender samtidig, at det næppe er realistisk på kort sigt.
- I sin nuværende form har ændringerne ikke en jordisk chance andet end på debatplan. Men jeg tror, at den vestlige verden vil ændre sig radikalt, og der kan min model komme til sin ret, siger Mikkel Starup.
Og debat er i første omgang netop det, han gerne vil opnå med sin bog og den tilhørende hjemmeside.
- Det er udtryk for, at jeg gerne vil råbe vagt i gevær, fordi jeg synes, at udviklingen går den forkerte vej. Det oprindelige partisystem fungerer ikke længere. Det er blevet for magtfokuseret, og politikernes rolle som repræsentanter for folket er forsvundet, siger han.
- Partierne har deres oprindelse i menneskelige arketyper - Venstre for landmændene, Socialdemokraterne for arbejderne osv. - men de har fjernet sig fra det i deres higen efter magten. Tag Socialdemokraterne, som tidligere havde deres styrke i, at de vidste en del om arbejdernes forhold. I dag har en mere eller mindre samlet venstrefløj adopteret en del af højrefløjens argumentation - ellers ville de aldrig have fået magten - men det betyder, at deres styrke i tilhørsforholdet til arbejderne svækkes, siger Mikkel Starup, som altså ser et fundamentalt problem i, at selve magten betyder mere end ideologi og politisk udgangspunkt.
- Mange er enige
- Jeg vil gerne vække debat med min bog, og når jeg snakker med folk, så er mange enige langt hen ad vejen. Mange genkender holdningen, og på min hjemmeside kan man give sin sympati. Det er en mulighed for at give utilfredse mennesker en fælles stemme og markere en utilfredshed med det politiske system. Mange føler en afmagt, og den magtesløshed vil jeg gerne forsøge at skabe et rum til, siger Mikkel Starup, der bor i Holtug og har udgivet fem bøger tidligere.
Hans idé om det ideelle samfund omfatter grundlæggende en optimal udnyttelse af folks kompetencer.
- Erhvervslivet har forstået det: De benytter de bedste folk i de bedste stillinger, siger han.
På politisk plan betyder det, at det politiske magtspil skal afmonteres ved at lade folk beskæftige sig med det, som de er bedst til.
- Løsningsforslaget er at lade Socialdemokratiet være Socialministeriet, og at lade Venstre være Økonomi- og erhvervsministeriet. Det eneste det kræver, udover folkets og politikernes accept naturligvis, er en apolitisk leder, der skal balancerer imellem disse interessegrupper og som derfor kan dele sol og vind ligeligt, forklarer Mikkel Starup om sine idéer til en radikal omorganisering af samfundet.