Forlaget


Forlaget Antenna

Til start


præsenterer DE TRE KANALER


Antennens signaler bevæger sig ad tre kanaler, der fører til det samme brændpunkt. Forlaget er interlokalt, hvorfor det leder en række grundlæggende idéer, der opløser den åndsforladte moral og åbner for det lidenskabelige, religiøse menneske.


Cognition betyder at lære og udforske, og denne kanal i forlaget leder al viden, der opnås igennem fordomsfri tænkning og ikke mindst erfaring.
Essentiel er den erkendelse, at bestemte egenskaber er betroet til bestemte mennesker, for at de kan anvendes på andre, der ikke besidder dem. Når evner ikke er noget man har, men noget man giver af, bliver de interlokale samfund symbiotiske.
Kognition kan derfor være et kraftfuldt redskab til at nedbryde de moralske og erkendelsesmæssige grænser mennesker gemmer sig bag.


Til start