Forlaget


Forlaget Antenna

Til start


LOVBOGEN

Lovbogen viser en forunderlig og foruroligende side ved lovgivningens og samfundets historie. Det er en grundig gennemgang af de systemer vores verden har set indtil i dag, og billedet er klart; degradationen af de første ideelle lovbøger skete ved at transgressionen blev målestokken. Det betyder at lovbrud ændrede loven, for at den kunne tage højde for disse, men det betød samtidig at loven måtte kompromitteres.
Lovbogen ser på samfundsteorierne er deres effektueringer, hvordan samfundet har ændret sig fra et religiøst system, over til et royalt, et militært, et handelsbetinget, et arbejderstyret og til nutidens allemandsvælde.
Hele tiden sættes relationerne ind i kastesystemet for at beholde overblikket, da det er forfatterens tese, at kastesystemet aldrig er blevet forladt, og heller aldrig vil blive det – det er ganske enkelt umuligt. Derfor beskues også genteknologien med disse briller på, nutidens lovkodeks og endelig hvad der ifølge bogen er den ideelle lov.

Lovbogen er Kanalen Cognitions første udgivelsen, og den udkommer en gang i 2010.