Forlaget


Forlaget Antenna

Til start


CREDO

 

 

 

 

En antenne modtager og afsender signaler. Verden er fuld af informationer, og det afgørende er, hvordan man aflæser dem og hvorhen man vender antennen.

Mennesket har en tendens til at søge ude i verden, hvad det selv bærer på i sit indre. Det er derfor afgørende, hvad en given kultur accepterer, hvad den tilskynder og i sidste instans hvad den eksponerer.
bDenne moral bestemmer kulturens niveau, og når den bliver strategisk og beregnende, vil kulturen ikke stikke særlig dybt. Samtidig vil dét mennesket finder heri, kun dække overfladiske behov og afspejle perifere aspekter af dets natur.

Forlaget AnTennA vil derfor opsøge de mere dybsindige og driftsstyrede lag i mennesket på bekostning af åndsforladt moral, politisk opportunisme og heraf kulturløshed. Ydermere ser vi os i relation til ét bestemt fænomen i nutiden. I stedet for de uddøende lokale samfund er der opstået verdensomspændende lokaliteter, hvor mennesker forenes i interessegrupper på tværs af kulturer og landegrænser.

Denne interlokale kongenialitet, hvis slægtskab lever gennem fælles lidenskab, og hvis eksistens er i gang med at erstatte de tidligere nationer og deres oprindelige kulturer, er fundamentet for de nye samfund – det er fremtiden.

AnTennA er et interlokalt forlag, der søger at fungere som et forbindingsled mellem de idéer, der er fundamentet for en beåndet kultur, for en meningsfuld eksistens, og de emner vi vil korrespondere sammenfattes i vores udgivelser ad tre kanaler;

 

Cognition           MaCabre             ErotiC

Cognition vil udforske sindet erkendelsesmæssigt og religiøst, MaCabre fører igennem slør af fobier, det grotesque og det dødbringende, mens vores første udgivelse ”Diorama” åbner for ErotiC, den tredje kanal, der fører læseren fra kødets lyst til entusiasmen – den seksuelle lidenskab og opløftelsen.

Fælles for de tre veje er religion forstået, som oprettelse af en forbindelse til de dybest liggende lag i menneskets sind. Det være sig igennem erkendelse, gru eller seksualitet. Det er netop det grænseoverskridende ved disse tre veje der udforskes og eksponeres, hvorfor nogle af vores udgivelser måske vil provokere, men som det hedder i ”Diorama”: At blande religion med seksualitet er ugleset, men hvorfor egentlig? Hvad er sandere i livet, end det der opløfter os? Og kun en unaturlig og svag moral vil gradbøje, om opløftelsen er forårsaget erkendelsesmæssigt eller seksuelt.

Forlaget er stiftet af forfatter Mikkel Starup, og udover mine egne værker vil jeg udgive oversættelser af unik og forholdsvis ukendt litteratur af både hedengangne og nulevende forfattere fra det interlokale samfund.

Antenna er græsk og hentyder til den tværstang, der sad nær skibes mast. Denne og den moderne betydning af signalmodtager og -afsender peger mod funktionen at lede himlens udladninger ned til fundamentet og videre rundt, om det så være sig lyn eller inspiration.