KVINDEN
I disse ligestillingstider hvor kvinden mere og ligner manden, må det være på sin plads, at slå et slag for kvindeligheden, for kvinden, for hendes attributter, for hendes væsen, for hendes styrker ... og ja, har hun overhoved nogle svagheder? Et historisk tilbageblik afslører hendes egentlige rolle.

DET HELLIGE INTET
I hele debatten omkring billederne af Muhammed kan det undre, at alle kommentatorer behandler de politiske og kulturelle aspekter, mens ingen tager fat i sagens kerne, nemlig; hvorfor Muhammed ikke må billedliggøres. Løsningen ligger ikke i flere undskyldninger fra Danmarks side eller flere liasoner mellem regeringerne i EU og de muslimske lande, løsningen ligger i vores forståelse af deres vredes ophav, hvilket ville leve op til statsministerens flotte udsagn om at respektere andre menneskers tro.

SPØGELSER OG GENERALISERING
Der findes intet godt argument for racismen, men frygten og hadet, der har stået alene som forklaring på fænomenet, er efter attentatet den 11. september pludselig blevet til accepterede argumenter, og så lister de racismen ind af bagdøren i dansk politik. Ydermere er der opstået en angst for religion, blandt andet fordi man tror den fører til krig. Men det gør politik også!

HVAD ER MENINGEN !?
En ældre herre skrev en kronik i Fyns Stiftstidende med overskriften HVOFOR? Det var de sædvanlige spørgsmål om hvad livet er og hvad vi laver her. Jeg blev opfordret til at skrive et svar som jeg kaldte DERFOR! Jeg har siden ændret titlen til; Hvad er meningen?

RELIGIONSANGST OG ADRENALINDRIFT
Muslimer opgiver gerne deres liv på jorden for at dræbe amerikanere, katolske præster er pædofile og kulter værger unge naive og især deres formuer.
Dette giver et uheldigt billede af religionen og gør at mange erklærer sig for ikke-religiøse. Men udenom de institutionaliserede trossamfund er de fleste mennesker religiøse, uden de er klar over det, fordi definitionen på religiøsitet i bedste fald er vag. Artiklen giver en definition på religion, på menneskets forhold til den gennem tiderne og endelig på dens tilstand i dag.

FRA VUGGE TIL GRAV
Regeringen og et bredt flertal syntes det er okay at skære i bistandshjælpen, blandt andet hos folk der i forvejen dagligt søger arbejde uden held. Det kunne nemt ses som en hån at bruge aktivering som begrundelse for dette, når det egentlig blot er for at kunne give skattelettelser. Resultatet bliver uden tvivl flere subsistensløse og kriminelle.