Her vil ligge en række historier af forskellig karakter. Nogle af dem vil være fortløbende, men for at jeg skal fortsætte dem betinger det, at læsere gør opmærksom på, at de følger med.
Der vil også være artikler om aktuelle emner, og for disse og historierne, der kan være publiceret eller måske vil blive det på et tidspunkt, gælder derfor de almindelig © regler.

 

 

H i s t o r i e r

 

A r t i k l e r

 

12