Diorama

Diorama er udstillingsvinduer med lys i. I dette tilfælde opstillet i et fremtidigt museum over erotikken, hvor man mod betaling kan træde ind i udvalgte erotiske scener og deltage. Scenerne er Dioramas historier, og vi føres igennem udstilling og mareridt, bortførelse og voldtægt, bestialitet og helligholdelse, tillokkelse og indlevelse, besættelse og ydmyghed, hengivelse og forgudelse og syndsforladelse og oplæring.

Ofte konfronteres vi med hovedpersonernes nærmest rituelle tilgang til seksualiteten og følger dem som deres verden transformeres igennem akten. Bogen ser også på overgangen fra det rationelle menneske til dyret, og især på forholdet mellem moral og drift. Det konkluderes, at de ikke  udelukker hinanden, men at moralen skal være betinget af driften, ikke omvendt.