Kulter og mysterieindvielse

Hvad sker der, når et menneske indvies i mysterierne, og hvad er et mysterium?

Forenklet er det eneste mennesket sanser, sin egen konceptualisation. Det vil sige, at den model vi bruger til at anskue verden med, farver verden, og det er derfor den vi ser og ikke en objektiv verden udenfor. Skal man leve i verden og kommunikere med andre mennesker er denne "illusion" tilstrækkelig, men trækker nysgerrigheden, eventyrlysten eller en dybereliggende drift én mod en bredere forståelse, er den eneste vej livslange studier og en indvielse.

"Kulter og mysterieindvielse" er en grundig gennemgang af alle tiders mysterieindvielser fra den egyptiske Osiriskult over Inanna, Demeter, Dionysos, Kristus og sufismen til nutidens sekter, men da mysterieindvielsen altid har været hemmelig og medlemmerne har svoret at hemmeligholde ritualet, er kun få ting overleveret. Bogen sammenfatter de tekster, vægmalerier og andet materiale der er overleveret med en livslang erfaring og finder i bogens slutning frem til nogle redskaber til menneskets videre færd igennem verden og livet - mod himlen.