Da marts var den første måned hos romerne var oktober den ottende.


Naturen
Bladene tager til i farve fordi de mangler lys. Vi plukker hyben og røn. Det er egentlig de overvintrene fugles mad, men mange kompenserer for ranet med kornfyldte fuglekasser og mejsekugle. De øvrige fugle fortsætter med at trække sydpå.

Grundtvig synger;

Nu falmer Skoven trindt om Land, og Fuglestemmen daler,
alt flygted Storken over Strand, ham følger muntre svaler.

Hvor Marken bølged nys som Guld med Aks og Vipper bolde,
der ser man nu kun sorten Muld og Stubbene de golde.

Men i vor Lade, paa vor Lo der har vi nu guds gaver,
der Virksomhed og Velstand gro i Tøndemaal af Traver.

 

Og ikke mindst Blicher;

Sig nærmer Tiden, da jeg må væk, jeg hører Vinterens Stemme;
thi ogsaa jeg er kun her på Træk og haver andensteds hjemme.

Jeg ville gerne i Guds Natur med Frihed spændt mine Vinger,
men sidder fast i mit snævre Bur, der alle Vegne mig tvinger.

Jeg ville gerne fra højen Sky udsendt de gladere Sange:
men blive maa jeg for Kost og Ly en stakkels gældbunden Fange.

Tit ligevel til en Smule Trøst jeg ud af Fængselet titter
og sender stundom min Vemodsrøst med længsel gennem mit Gitter

Mig bæres for, som ret snart i Kvæld at Gitterværket vil briste:
thi kvidre vil jeg et ømt Farvel; maaske det bliver det sidste.

tilbage til kalender