Nu skal det være!

 
 

 

Udtaler Alexander Natas, protektor på forlagets AnTennA. "Væsner" skal oversættes til engelsk og udgives i udlandet. Han og hans engelsksprogede kone er gået i gang med at oversætte kapitler, der herefter skal præsenteres for udenlandske forlag.

Jeg håber det lykkes for jer!