7 maj 03 - Undervisningsmateriale!

 
 

 

Ja, så er man blevet undervisningsmateriale på Ålborg universitet. Introduktionen til bogen VÆSNER skal læses til kurset og gennemgås derefter, i " Indkredsning af det humanistiske arbejdsområde".
Kurset er " En introduktion til det humanistiske studiefelt. Hvilke områder af den menneskelige tilværelse beskæftiger humaniora sig med?" og siden "En systematisk gennemgang af de videnskabsteoretiske grundproblemstillinger inden for humaniora, natur- og samfundsvidenskab. Det vil sige en indkredsning af hvad videnskab er, og de metodiske overvejelser der er knyttet hertil." Hertil bruges blandt andet min bog og i særdeleshed introduktionen fra side 9 - 41.

Jamen, god fornøjelse.


Skulle nogen være interesseret i at følge kurset, er det desværre for sent. Det var i februar.